OPĆENITO

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županija osnovan je 12.07.2011. g. na temelju Odluke Županijske skupštine Ličko-senjske županije o spajanju Doma za starije i nemoćne osobe Gospić, Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i Doma za starije i nemoćne osobe Udbina.
Sjedište Doma je u Gospiću, Vrtlarska ulica 36/38. Ustanova u svom  sastavu ima dvije Podružnice i to:

Podružnica  Otočac, V. Nazora 16A, 53220 Otočac
Podružnica  Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina.

Ukupan kapacitet Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije  je 354 korisnika.

ORGANIZACIJA DOMA

O korisnicima doma i njihovima potrebama na sve tri lokacije  brine se 135 zaposlenih radnika koji pružaju visokokvalitetne usluge raspoređenih prema vrstama poslova:

 – Odjel za brigu o zdravlju i njegu korisnika

 – Odjel prehrane

 – Odjel pomoćnih i tehničkih poslova.

 – Poslovi socijalnog rada i organiziranog provođenja slobodnog vremena, radnih aktivnosti i
psihosocijalne rehabilitacije

 – Financijsko-računovodstveni, te opći i kadrovski poslovi