ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Josipa Došen, bacc.oec., službenik za zaštitu osobnih podataka u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u svojstvu Voditelj zbirke osobnih podataka.

Kontakt podaci: Josipa Došen, bacc.oec.,
mjesto rada: Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić,
tel: 053 572 813, fax: 053 574 800,
e-mail: dom.za.starije.i.nemocne.osobe@gs.t-com.hr ili josipa.dosen@dom-lickosenjska.hr.

 

Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka:
Odluka i Izvjesce sluzbenik za zastitu osobnih podataka (pdf)

 

Opća uredba o zaštiti podataka
https://www.zakon.hr/z/1021/Op%C4%87a-uredba-o-za%C5%A1titi-podataka—Uredba-%28EU%29-2016-679

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
https://www.zakon.hr/z/1023/Zakon-o-provedbi-Op%C4%87e-uredbe-o-za%C5%A1titi-podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka
https://azop.hr/