Vazni akti ustanove
Važni akti ustanove

Važni akti ustanove

  • 24. lipnja 2020.

Dom za starije Ličko – senjske županije – Važni akti ustanove:

ODLUKA O IMENOVANJU ETICKOG POVJERENSTVA (pdf)

Izmjene i dopune Statuta Doma 2018 (pdf)

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA ZASTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA (pdf)

PRAVILNIK O POSTUPKU I MJERAMA ZA ZASTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA (pdf)

Pravilnik o kucnom redu Doma (pdf)

PRAVILNIK O PRIJAMU I OTPUSTU KORISNIKA (pdf)

PRAVILNIK O RADU DOMA LSZ (pdf)

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE (pdf)

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI (pdf)

PRAVILNIK O POSLOVNOJ I PROFESIONALNOJ TAJNI (pdf)